Vladimír Šrámek

Vladimír Šrámek

Brodská 106
26101 Příbram VIII
IČ: 45085692
DIČ: CZ7106191125

Informace o subjektu Vladimír Šrámek

BAGRAX Zemní práce Příbram

Naše firma provádí komplexní služby v oblasti zemních prací. Převážně působíme ve Středočeském kraji a Praze. Zákazníkům přistupujeme individuálně tak abychom našli nejvhodnější řešení .

Ve vozovém parku máme aktuálně:

traktorbagr

Součástí traktorbagru jsou výměnné lžíce o šíři 40 cm, 60 cm, 90 cm a svahová lžíce

 • výkopy stavebních základů a inženýrských sítí

 • hloubení septiků a jímacích nádrží

 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů

 • nakládka sypkých materiálů

 • skládání materiálů pomocí paletizačních vidlí

minibagr

Součástí minibagru jsou výměnné lžíce o šíři 30 cm, 40 cm, 60 cm a svahová lžíce

 • elektrické, vodovodní, kanalizační a plynové přípojky

 • hloubení bazénů, jezírek a septiků

 • budování základů menších objektů

 • práci na melioračních a závlahových systémech

 • úpravy zahrad (přesazování stromků)

smykový nakladač

Součástí smykového nakladače jsou paletizační vidle

 • zásyp výkopu po inženýrských sítí

 • úprava terénu

 • nakládka stavebního materiálu

AVIA D90 (5t) + hydrauliscká ruka (HR)

 • rozvoz stavebního materiálu včetně skládání HR

 • doprava písku, drtí, betonu

 • přeprava kontejnerů

 • odvoz sutí a odpadu

AVIA 31T (3,5t)

 • přeprava kontejnerů

 • odvoz sutí a odpadu

 • doprava písku, drtí, betonu

LIAZ 151 4*4 sklápěč (10t)

 

 • třístranný sklápěč  doprava písku, drtí, zeminy

Zajišťujeme tyto práce:

 • zemní práce
 • výkopové práce
 • demoliční práce
 • zajišťujeme dopravu
 • pronájem kontejnerů
 • odvoz – sutě, komunální odpad
 • drobné stavební práce – dlažby, ploty, základové desky
 • prodej materiálu – štěrku, písku, zeminy, betonu

S kým můžete přijít do kontaktu?

Vladimír Šrámekadresa: Březohorská 253 261 01 Příbram VIIIČ: 45085692

Kde nás najdete?